Škodlivé hlodavce

Medzi najčastejšie vyskytované škodlivé hlodavce patria:
- Potkan hnedý (Rattus norvegicus)
- Potkan tmavý /krysa/ (Rattus rattus)
- Myš domová (Mus musculus)
- Hraboš poľný (Microtus arvalis)
- Hryzec vodný (Arvicola terrestris)


Potkan hnedý - Rattus norvegicus


Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia, DDD Vyhľadáva chladnejšie a vlhké prostredia. Má šedo-hnedú srsť, pysk tupo zakončený, ušnice viditeľné, chvost je hrubý, kratší ako telo. Dĺžka tela je 20 - 30 cm, maximálna hmotnosť 500g.
Potkan hnedý je všežravý so sklonom k mäsožravosti. Je prevažne nočné zviera. Potravu vyhľadáva väčšinou po západe slnka.
Žiaden iný živočíšny druh nebol tak dlho a intenzívne ničený, napriek tomu aj v súčasnosti je potkan prítomný a prosperuje na všetkých kontinentoch obývaných človekom.

Potkan tmavý /krysa/ - Rattus rattus


Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia, DDD Má hnedošedú srsť, špicatý pysk, veľké oči, veľké ušnice, chvost má tenký, dlhší ako telo. Dĺžka tela je 14 - 23 cm, maximálna hmotnosť 250g.
Má dobrý čuch, výborne šplhá a skáče, zriedka pláva a vyhrabáva nory.
Je všežravec, prednosť dáva zrnu a múke. Úkryty máva na povalách, podstrešných priestoroch, na stromoch. Rozširuje sa lodnou dopravou a inými dopravnými prostriedkami.

Myš domová - Mus musculus

Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia, DDD Je rozšírená po celom svete. Je nočným zvieraťom, dobre šplhá a pláva. V letnom období môže žiť aj vo voľnej prírode. Koncom leta sa sťahuje do budov, kde prežíva zimné obdobie.
Dospelá myš má asi 9cm a rovnako dlhý chvost. Má šedožltú farbu srsti. Živí sa prevažne rastlinnou potravou.
Myš domová žije v spoločenstvách a každé spoločenstvo ovláda určitý priestor. Má malé nároky na veľkosť plochy obývaného priestoru.
Prechádza cez otvory väčšie ako 6mm.

Hraboš poľný - Microtus arvalis

Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia, DDD Obýva polia a trávnaté lokality. Dorastá do veľkosti 8 - 13cm a hmotnosti 20g. Telo má zavalité, srsť má hnedú. Chvost má kratší ako telo. Oči a uši sú malé.
Hraboš žije v spoločenstvách, ktoré si chránie svoje teritórium. Vchody do nôr sú prepojené ušľapanými chodníčkami, ktoré umožňujú jedincom spoločenstva rýchly pohyb od nory k nore a k miestam potravy.

Hryzec vodný - Arvicola terrestris

Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia, DDD Žije prevažne v blízkosti vodných tokov, spravidla jednotlivo. V brehu si buduje nory v hĺbke 20 - 30 cm do vzdialenosti 10m od vodného toku.
Živí sa prevažne rastlinnou potravou, ale požiera tiež vodné larvy a hmyz.
Má guľatú hlavu s malými ušami kakrytými srsťou. Jeho dĺžka je 14 - 24cm. Srsť je šedej až čiernohnedej farby.