IRP-DDD s.r.o.

Škody spôsobené hlodavcami sú mnohostranné. Priame materiálové škody spôsobujú konzumáciou a znečisťovaním potravín močom a výkalmi. Napríklad potkan ročne spotrebuje 7-10 kg potravín a nepriamo znehodnotí 5 až 8 násobok tohto množstva. Jediná možnosť ako znižovať počty hlodavcov na území mesta je dôsledná prevencia a následná deratizácia. Dôležitá je pritom spolupráca obyvateľov hlavne na sídliskách, pri nahlasovaní výskytu, alebo stôp po hlodavcoch vo svojom okolí, so svojím správcom alebo domovníkom, ktorí práce od deratizačných firiem preberajú, ako aj venovať pozornosť samotnému kladeniu nástrah.

Sme tu, aby sme Vás zbavili Vašich škodcov!!!

Napiste nám, alebo zavolajte a my Vám pomôžeme.

Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia, DDD