Dezinfekcia je ničenie škodlivých mikroorganizmov. Zbavíme Vás plesní vo Vašich bytových priestoroch, prevádzkach, kanceláriách.

Deratizácia, Dezinsekcia, Dezinfekcia, DDD